Regels
Het plaatsen van een advertentie
Het plaatsen van een of meerdere advertenties op Sex-advertenties.nl is mogelijk voor iedereen die sex zoekt of sex wilt aanbieden. Het is niet toegestaan om te verwijzen naar websites, (e-mail) adressen of betaal-telefoonnummers. Advertenties die niet thuis horen onder de juiste rubriek, of geen relatie met de doelgroep hebben, zullen worden verwijderd. Voor de goede orde willen we nogmaals benadrukken dat het vragen of aanbieden van bij de wet verboden zaken niet is toegestaan. Mocht Sex-advertenties.nl erachter komen dat hieraan niet is voldaan, dan zal de advertentie worden verwijderd. Indien een adverteerder meerdere malen verboden advertenties plaatst, zal de mogelijkheid tot adverteren worden ontnomen.

Uw privacy en misbruik
Om misbruik van uw gegevens te voorkomen zijn deze niet zichtbaar en opvraagbaar in het openbare deel. Om privacy redenen en ter voorkoming van spam en andere ongewenste e-mail zal het verzenden van een bericht naar een adverteerder altijd via ons beveiligde systeem naar het e-mailadres van de adverteerder worden gedaan. Op deze website zullen geen e-mailadressen worden getoond of worden vrijgegeven. Wij kunnen u garanderen dat Sex-advertenties.nl geen e-mail adres voor commerciële doeleinden aan derden zal geven, verkopen of ter beschikking zal stellen. Op het moment dat u een advertentie plaats zal ook uw IP adres opgeslagen worden in ons systeem, dit is om misbruik van het systeem tegen te gaan.

Wie mag een advertentie plaatsen
Iedereen die sex zoekt of sex aanbiedt mag adverteren. Het doel is om mensen de mogelijkheid te geven om op Sex-advertenties.nl advertenties te plaatsen die betrekking hebben op sex.

Wat mag niet
Er mogen geen racistische, kinderpornografische, dierensex en fatsoen overschrijdende advertenties geplaatst worden. Mochten wij hier toch achter komen dan worden deze advertenties verwijderd uit ons systeem. Sex-advertenties.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties die geplaatst zijn. Het is niet toegestaan advertenties voor Multi Level Marketing (MLM) te plaatsen, (e-mail) adressen, websites of betaal telefoonnummers te noemen.

Het wijzigen / verwijderen van uw advertentie
U kunt zelf uw advertenties beheren als u bent ingelogd.

Zijn er kosten aan verbonden?
Het plaatsen van een advertentie is gratis. Om op een advertentie te reageren vragen wij een vergoeding van € 1,30.
De kosten voor het ophogen en verlengen van advertenties zijn hetzelfde. U staat dan net zolang bovenaan totdat iemand anders zijn advertentie ophoogt of als er een nieuwe advertentie wordt geplaatst.
In Nederland betaald u dit door naar een 0900 nummer te bellen, vervolgens de code van het scherm intoetsen op uw telefoon en de advertentie staat gelijk online.
Snel en gemakkelijk.
Adverteerders uit andere landen moeten het bedrag overmaken via een overschrijving. Het kan dan enkele werkdagen duren voordat de advertentie online komt.

Hoe lang blijft uw advertentie online
Uw advertentie zal online blijven staan totdat u de advertentie zelf verwijderd.    

Klachten
Als u als gebruiker klachten heeft over bepaalde advertenties kunt u dit melden door het contact formulier in te vullen. U drukt op de rode knop 'Dit is niet OK!' onderaan de advertentie. Aan Sex-advertenties.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Sex-advertenties.nl houdt zich het recht voor om advertenties zonder opgaaf van reden te verwijderen uit ons advertentie systeem.